Hotline: +84 (255) 3630 999 - 3630 888/ 0918 394 257
Thông tin cá nhân
Thông tin đặt phòng
Liên hệ

Địa chỉ: Ngã ba Dốc Sỏi - Khu kinh tế Dung Quất - Xã Bình Chánh, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Điện thoại: 
+84 (255) 3630 888 (Kinh doanh)
+84 (255) 3630 999 (Lễ tân)
Fax:  +84 (255) 3630 677
           +84 (255) 3630 888
Email: 
sales@dlgl-dungquathotel.com.vn
fos2@dlgl-dungquathotel.com.vn

Website: 
www.dlgl-dungquathotel.com.vn